Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, w serwisie internetowym prowadzonym w domenie gopozyczka.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym GoPozyczka.pl”/,,Serwisem GoPozyczka.pl”) przez właściciela serwisu  GoPozyczka.pl zwanego dalej „Usługodawcą” z siedzibą w Kościerzynie, 83-400, ul. A.Mickiewicza 28c, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 4550/2002 , NIP: 591-130-39-43, REGON: 192742161

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki korzystania ze stron Serwisu GoPozyczka.pl (dalej „Serwis”) oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.
2. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie www.gopozyczka.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie www.gopozyczka.pl
3. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i logo (firm, banków) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
4. Redakcja serwisu www.gopozyczka.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność, zupełność, i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
5. Serwis www.gopozyczka.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych, Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. GoPozyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowane w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

II. Definicje
1. Regulamin – ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.gopozyczka.pl (w tym wyszukiwarkę finansową i formularzy kontaktowych) oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Serwis — internetowy serwis GoPozyczka.pl zawierający wyszukiwarkę finansową, formularze kontaktowe, materiały, informacje i dane na temat produktów bankowych i pozabankowych oferowanych przez Partnerów. Przez Serwis należy rozumieć zbiór stron internetowych w domenie o nazwie gopozyczka.pl, umieszczony pod linkiem na stronie głównej www.gopozyczka.pl
3. Portal gopozyczka.pl — oznacza portal prowadzony przez Usługodawcę w domenie gopozyczka.pl, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi przez Portal/ Serwis gopozyczka.pl i jego treścią.
4. Użytkownik — oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług świadczonych w Serwisie GoPozyczka.pl
5. Produkty — oznaczają usługi lub produkty oferowane przez Dostawców.
6. Pożyczkodawca – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania. Czynności oraz usługi Pożyczkodawcy realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią.

III. Świadczone usługi
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługodawca udostępnia w Serwisie Usługi nieodpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3. Głównym celem Serwisu GoPozyczka.pl jest przedstawienie pomocnych i rzetelnych informacji na temat udzielania kredytów bankowych oraz pożyczek pozabankowych przez banki oraz firmy pożyczkowe oferujące swoje usługi na rynku polskim. Głównym celem Serwisu GoPozyczka.pl jest niesienie pomocy Użytkownikom w znalezieniu najlepiej dopasowanej oferty finansowej. Usługodawca oferuje również wyszukiwarkę ofert banków i firm pożyczkowych, z uwzględnieniem kwoty pożyczki oraz okresu spłaty.
4. Serwis GoPozyczka.pl jest serwisem internetowym zawierającym oferty banków, instytucji finansowych, firm pożyczkowych oraz wyszukiwarkę ofert finansowych służącą do porównywania poszczególnych ofert finansowych, z uwzględnieniem kwoty pożyczki oraz okresu spłaty.
5. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych produktami finansowymi.
6. Źródłem pozyskanych informacji użytych w celu porównania ofert finansowych są materiały i dane dostępne na stronach internetowych banków oraz instytucji finansowych.
7. Informacje dostępne w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Właścicielem serwisu internetowego GoPozyczka.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje oraz dane zamieszczone w serwisie był aktualne oraz poprawnie zaprezentowane.
8. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Szczegółowe informacje na temat oferty danego banku lub firmy pożyczkowej dostępne są na stronie docelowej danej instytucji finansowej. Na odpowiedniej stronie instytucji finansowych można również znaleźć informacje dotyczące procedur uzyskania produktu finansowego.
10. W ramach GoPozyczka.pl Usługodawca udostępnia Użytkownikom jedynie informacje o ofertach poszczególnych instytucji finansowych. Sam Usługodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie jest firmą bezpośrednio udzielającą pożyczek ani innych usług finansowych.
11. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości Administrator/ Właściciel nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechania na ich podstawie. By potwierdzić aktualność informacji oraz wszelkich innych danych należy skontaktować się z wybranym bankiem lub instytucją finansową.

IV. Zasady korzystania z Serwisu GoPozyczka.pl
1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
◦ urządzenie z dostępem do Internetu,
◦ najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

V. Polityka prywatności
1. Serwis finansowy GoPozyczka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
2. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: GoPozyczka.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników.
3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych na stronie gopozyczka.pl.

VI. Dane Osobowe
1. W czasie korzystania z serwisu gopozyczka.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób np. telefonicznie. W przypadku szczegółowych formularzy będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych oraz innych wymaganych danych.
2. Większość wprowadzanych danych online realizowanych jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, co w sposób wydatny wpływa na ochronę Twoich danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

VII. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, iż mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane na pocztę e-mail Serwisu lub odpowiedzi mogą nie być udzielane.
2. Wszelkie nieprawidłowości dostrzeżone w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego GoPozyczka.pl mogą być zgłaszane na adres elektroniczny: kontakt@gopozyczka.pl
3. Reklamy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.