Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym – jak pobrać?

Zaświadczenie z USW Urzędzie Skarbowym możemy otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w podatku dochodowym PIT lub CIT, podatku od towarów i usług: VAT oraz akcyzie. W jaki sposób możemy uzyskać takie zaświadczenie i do czego najczęściej jest nam ono potrzebne?

Taki dokument na pewno będzie Ci potrzebny, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i starasz się o uzyskanie kredytu w banku. Wymagane jest zarówno wtedy gdy składasz wniosek o kredyt dla firm, jak również, gdy starasz się uzyskać tradycyjny kredyt gotówkowy.

W jaki sposób najprościej uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu US? Możesz je otrzymać na 3 różne sposoby: przez internet, listownie lub bezpośrednio w urzędzie. Postaramy się przybliżyć każdą z wymienionych możliwości.

Wniosek US zaświadczenie o niezaleganiu

Jeżeli potrzebujesz z US zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, to otrzymasz takie zaświadczenie, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku. Należy w nim wskazać, jakie informacje mają zostać potwierdzone w zaświadczeniu. Może to by informacja o braku zaległości w podatkach lub informacja o stanie ewentualnych zaległości.

W jaki sposób złożysz wniosek o zaświadczenie z US o niezaleganiu?

Masz 3 dostępne możliwości złożenia wniosku:

1) Wniosek składany drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP

By skorzystać z opcji wysłania wniosku przez internet, będzie Ci potrzebny do tego celu profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Zaświadczenie będziesz mógł uzyskać, przygotowując wniosek i wysyłając go do Urzędu przez stronę biznes.gov.pl. Do uzyskania takiego zaświadczenia niezbędne jest opłacenie opłaty skarbowej. Jeśli więc zależy nam na szybkim uzyskaniu zaświadczenia, warto najpierw zapłacić opłatę skarbową, a następnie przygotować plik z potwierdzeniem zapłaty i dołączyć go do wniosku.

2) Wniosek składany w placówce Urzędu Skarbowego

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach możesz pobrać w placówce US lub za pośrednictwem internetu (pobierz wniosek). Wypełniony poprawnie wiosek możesz złożyć do Urzędu Skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Jeśli posiadasz w Polsce oddział, firmę z kapitałem zagranicznym lub osiągasz wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki) wówczas wniosek o zaświadczenie w niezaleganiu US powinieneś złożyć w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.

Do składanego wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Może to być potwierdzenie przelewu, skan lub zdjęcie dowodu wniesienia opłaty wykonane smatrtfonem.

3) Wniosek składany listownie

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia można również wystąpić listownie, bez konieczności odwiedzania stacjonarnej placówki Urzędu. W tym wypadku również należy pamiętać o dołączeniu potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Opłata za zaświadczenie o niezaleganiu US

W przeciwieństwie do zaświadczenia o niezaleganiu ZUS, który również jest dokumentem często wymaganym przez bank udzielający kredyty dla firm, do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu US wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 21 zł. Jest to opłata za wydanie jednego egzemplarza takiego zaświadczenia. Opłatę skarbową uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składamy wniosek o zaświadczenie. Numer konta znajdziemy je na stronach internetowych w/w instytucji.

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Opłata skarbowa nie jest wymagana, jeśli potrzebujemy zaświadczeniach w sprawach dotyczących:

  • alimentów
  • opieki
  • kurateli i przysposobienia
  • ubezpieczenia społecznego

Jak długo czeka się na uzyskanie zaświadczenia z US?

Niezależnie od tego, czy wniosek o wydanie zaświadczenia złożymy w urzędzie, listownie czy przez internet, otrzymamy je w ciągu maksymalnie 7 dni.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0094

Wyciąg z konta zamiast zaświadczenia o niezaleganiu US

Nie zawsze zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest wymagane do udzielenia kredytu. Alternatywną opcją jest przedstawienie wyciągu z konta firmowego, na którym znajduje się informacja o terminowo regulowanych podatkach do US. Taki wyciąg możemy pobrać samodzielnie, bez konieczności odwiedzania placówki banku. Wystarczy w tym celu zalogować się na konto firmowe przez internet i pobrać wyciąg z zakładki Historia konta.

Przeczytaj również: Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS – jak je uzyskać?

Warto przeczytać
Wynajem długoterminowy dla firm - co warto o nim wiedzieć?

Wynajem długoterminowy dla firm - co warto o nim wiedzieć?

Wynajem długoterminowy to bardzo interesujące rozwiązanie zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, które nie chcą zaciągać leasingu lub brać kredytu samochodowego.
mBank konto firmowe mBiznes

mBank konto firmowe mBiznes

Konto mBiznes to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych kont firmowych. Jakie czynniki wpływają na to, że konto firmowe mBiznes cieszy się tak dużą popularnością wśród całej rzeszy przedsiębiorców?
Faktoring odwrotny czyli finansowanie faktur zakupowych

Faktoring odwrotny czyli finansowanie faktur zakupowych

Faktoring odwrotny inaczej znany jako faktoring zakupowy - czym różni się ten model faktoringu od tradycyjnej jego formy? W przypadku faktoringu klasycznego umowa jest zawiera na linii sprzedawca - firma faktoringowa.
Konto firmowe z premią dla przedsiębiorców

Konto firmowe z premią dla przedsiębiorców

Korzystając z promocji bankowych, możemy założyć taki rachunek firmowy, dzięki któremu otrzymamy dodatkowe profity w postaci premii pieniężnej lub dodatkowych bonusów.
Konto bankowe dla firmy jednoosobowej - czy trzeba zakładać?

Konto bankowe dla firmy jednoosobowej - czy trzeba zakładać?

Jedną z pierwszych czynności, którą robimy po założeniu działalności gospodarczej, jest uruchomienie bankowego rachunku firmowego. Czy rzeczywiście jest ono niezbędne w przypadku zakładania własnej firmy?
Chwilówki dla firm – krótkoterminowe pożyczki dla prowadzących działalność

Chwilówki dla firm – krótkoterminowe pożyczki dla prowadzących działalność

Z wielu różnych względów, nie każdy przedsiębiorca chce wiązać się długoterminową kredytową. Istnieje szerokie grono osób prowadzących działalności gospodarczą, które planują w możliwie krótkim czasie spłacić zaciągnięte zadłużenie.